Even voorstellen

Woningopruimer Opgeruimd Staat Beter is een onderneming met ruim 8 jaar ervaring in het ontruimen van woningen, schuren, studio’s, appartementen, boerderijen, zolders en bedrijfspanden. Wij voelen ons maatschappelijk zeer betrokken en stellen onszelf met deze onderneming ten doel zoveel mogelijk mensen te helpen. Dit doen we door enerzijds u te helpen om uw locatie te ontruimen en anderzijds zoveel mogelijk van uw inboedel een tweede leven te geven door er andere mensen gelukkig mee te maken.

Onze WERKWIJZE

Wij ontruimen uw locatie op een snelle, betrouwbare en professionele manier. Hierbij staan wij voor discretie, persoonlijkheid en flexibiliteit. Wij hechten veel waarde aan deze aspecten. Vooral omdat een inboedelontruiming vaak het gevolg is van een emotionele gebeurtenis.

Wij gaan als volgt te werk:

  1. U vraagt bij ons telefonisch of per mail een offertebezoek aan.
  2. Wij komen op locatie kijken wat uw wensen zijn en lopen met u een ronde om te kijken en beoordelen welke mogelijkheden wij u kunnen bieden.
  3.  Indien van toepassing wordt de inboedel met waarde vastgesteld om later de waarde hiervan in mindering te brengen op het bedrag in de offerte.
  4. Na stap 2 en 3 maken we meestal ter plekke een offerte op met eventueel een vaste prijs. In de offerte worden alle werkzaamheden en afspraken opgenomen die u later per e-mail of brief ontvangt ter bevestiging. Indien u akkoord bent met de offerte, wordt deze door u ondertekend en aan ons geretourneerd. (U ontvangt altijd een kopie van de offerte)
  5. De factuur ontvangt u na uitvoering van de werkzaamheden en dient u binnen 14 dagen te voldoen.
  6. Wanneer u op de dag van ontruiming zelf niet aanwezig kunt zijn, ontvangen wij van u de sleutel(s) en eventuele alarminstructies van het te ontruimen object op een afgesproken datum en tijdstip.
  7. Desgewenst kunnen wij met u als opdrachtgever en de verhuurder/opzichter de voorinspectie bijwonen. Eventueel kunnen wij namens u de voorinspectie en/of oplevering/eindinspectie bijwonen en uitvoeren. Na uitvoering van de werkzaamheden, maken wij een rapport op van alle verrichte werkzaamheden, waarin ook de meterstanden van de nutsvoorzieningen worden opgenomen.
  8. Mits er tijdens de ontruiming belangrijke documenten, foto’s of andere waardevolle spullen worden ontdekt, worden deze apart gehouden, zodat u deze later kunt bekijken en beoordelen. Documenten die privacygevoelige informatie bevatten kunnen door ons op discrete manier worden vernietigd.
  9. Op alle genoemde werkzaamheden zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze zijn terug te lezen op www.opgeruimdstaatbeter.nl/algemenevoorwaarden .

Bij vragen of onduidelijkheden kunt u ons bereiken op 0416-744150

Contact